Afregningsinstruktion - Sælger (FH03)

Denne afregningsinstruktion skal venligst udfyldes og underskrives, således at vi kan udbetale dig provenuet fra din/jeres handel.

Er der optaget lån med pant i andelsboligen skal afregningsinstruktion til panthaver udfyldes og underskrives af panthaver (typisk bank). Er du i tvivl om der er foretaget pant i andelsboligen, kan du kontakte din bank herom. Link til afregningsinstruktion findes her.

Er der ikke optaget lån med pant i andelsboligen, skal du/I alene udfylde og underskrive denne formular. Husk at udfylde CPR-nummer og din/jeres nye adresse, hvis denne er kendt.

Hvis der er flere andelshavere, skal øvrige andelshavere ligeledes udfylde formularen. Det er en forudsætning for at vi kan afregne handlen.

Salget af andelsboligen afregnes 15-21 dage efter overtagelsesdatoen, forudsat at afregningsinstruktionen er sendt til os i korrekt udfyldt stand.

Vi tilbyder dog at afregne 80 % af dit overskud inden for 48 timer (eller 2 hverdage) efter overdragelse, imod et honorar på 2.500 kr. inkl. moms. De resterende 20 % udbetales jf. almindelig procedure, nævnt ovenfor. Ønsker du at gøre brug af denne mulighed, skal vi venligst have besked inden overdragelsen på mail til handel@cobblestone.dk

Oplysninger om andelsbolig
Indtast en gyldig værdi for Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
Indtast en gyldig værdi for Andelsboligens adresse
Andelsboligens adresse:
Indtast en gyldig værdi for Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4)
Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4):
Dine oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for Mailadresse
Mailadresse:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer*
CPR nummer*:
Indtast en gyldig værdi for Kontooplysninger
Kontooplysninger:
Indtast en gyldig værdi for Ny adresse efter salg
Ny adresse efter salg:
Cobblestone-Forms-Afregningsinstruktion---Sælger-(FH03).pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder