Afregningsinstruktion - Panthaver (FH03)

Er der optaget lån med pant i andelsboligen skal denne formular udfyldes og underskrives af panthaver.

Oplysninger om andelsboligen
Indtast en gyldig værdi for Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
Indtast en gyldig værdi for Andelsboligens adresse
Andelsboligens adresse:
Indtast en gyldig værdi for Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4)
Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4):
Oplysninger om panthaver
Indtast en gyldig værdi for Navn på panthaver
Navn på panthaver:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for CVR nummer
CVR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Mailadresse
Mailadresse:
Erklæring om overdragelse eller aflysning af pant i forbindelse med salg af andelsbolig
Indtast en gyldig værdi for Undertegnede panthaver, har tinglyst pant i andelsboligen, for et beløb af DKK
Undertegnede panthaver, har tinglyst pant i andelsboligen, for et beløb af DKK:
Indtast en gyldig værdi for Bekræfter her at pantebrevet/udlægget vil blive afgiftsparkeret. Afregning skal ske til panthaver på konto
Bekræfter her at pantebrevet/udlægget vil blive afgiftsparkeret. Afregning skal ske til panthaver på konto:
Indtast en gyldig værdi for Såfremt der i andelen er flere pant- eller udlægshavere skal restgælden opgøres pr. afregningsdagen pr. rettighedshaver jf. overdragelsesaftalen. Restgælden andrager i alt DKK
Såfremt der i andelen er flere pant- eller udlægshavere skal restgælden opgøres pr. afregningsdagen pr. rettighedshaver jf. overdragelsesaftalen. Restgælden andrager i alt DKK:
Indtast en gyldig værdi for Såfremt der kun er en panthaver afregnes det fulde provenu for handlen til panthavers konto. Panthaver er forpligtet til at indfri restgælden og overføre restprovenu til sælger. Afregning sker normalt 15-21 dage efter overtagelsesdagen og det skal sikres at ovenstående konto holdes åben til slutafregningen er foretaget. Panthaver/udlægshaver/långiver er bekendt med, at der efter foreningens praksis kan være beløb, der tilbageholdes til sikkerhed for fejl og mangler, forbrugsregnskaber mv. jf. overdragelsesaftalen. Såfremt der måtte være yderligere bemærkninger, kan disse angives her
Såfremt der kun er en panthaver afregnes det fulde provenu for handlen til panthavers konto. Panthaver er forpligtet til at indfri restgælden og overføre restprovenu til sælger. Afregning sker normalt 15-21 dage efter overtagelsesdagen og det skal sikres at ovenstående konto holdes åben til slutafregningen er foretaget. Panthaver/udlægshaver/långiver er bekendt med, at der efter foreningens praksis kan være beløb, der tilbageholdes til sikkerhed for fejl og mangler, forbrugsregnskaber mv. jf. overdragelsesaftalen. Såfremt der måtte være yderligere bemærkninger, kan disse angives her:
Cobblestone-Forms-Afregningsinstruktion---Panthaver-(FH03).pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder