Opsigelse af lejemål

Du kan opsige din bolig til den 1. eller den 15. i en måned.

Familieboliger, ældreboliger og plejeboliger har 3 måneders opsigelse.

Ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse frem til den 1. i en måned. Ungdomsboliger skal opsiges ved Studiebolig Aalborg via linket: https://www.studieboligaalborg.dk/lejer/opsigelse/.

Opsigelse
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Fulde adresse
Fulde adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr. til oplysning i tilbudsbreve
Telefonnr. til oplysning i tilbudsbreve:
Indtast en gyldig værdi for Bor du sammen med ægtefælle/samlever eller medlejer?
Bor du sammen med ægtefælle/samlever eller medlejer?:

Ægtefælle/samlever eller medlejer skal underskrive opsigelsen.

Når du har underskrevet opsigelsesblanketten sender vi en kopi til medunderskrivers e-mail til underskrift.

Medunderskriver
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn på ægtefælle/samlever eller medlejer
Fulde navn på ægtefælle/samlever eller medlejer:
Indtast en gyldig værdi for Ægtefælle/samlever eller medlejers e-mail
Ægtefælle/samlever eller medlejers e-mail:
Om boligen
Indtast en gyldig værdi for Har du ændret på rumfordelingen ved at fjerne en væg eller opsat en ny væg?
Har du ændret på rumfordelingen ved at fjerne en væg eller opsat en ny væg?:
Indtast en gyldig værdi for Boligen fremstår i dag med følgende antal rum
Boligen fremstår i dag med følgende antal rum:
Indtast en gyldig værdi for Ved indflytning har Vivabolig tilmeldt boligen el via Norlys. Har du efterfølgende skiftet elleverandør?
Ved indflytning har Vivabolig tilmeldt boligen el via Norlys. Har du efterfølgende skiftet elleverandør?:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken elleverandør har du valgt til boligen?
Hvilken elleverandør har du valgt til boligen?:
Indtast en gyldig værdi for Opsigelse af bilejemål
Opsigelse af bilejemål:
Indtast en gyldig værdi for Bemærkning (evt. anden dato for fraflytning af bilejemål)
Bemærkning (evt. anden dato for fraflytning af bilejemål):
Fraflytning
Indtast en gyldig værdi for Udfyld dato for fraflytning den 1. eller 15. i en måned, hvor boligen er ryddet, rengjort, evt. nymalet og klar til at aflevere nøgler
Udfyld dato for fraflytning den 1. eller 15. i en måned, hvor boligen er ryddet, rengjort, evt. nymalet og klar til at aflevere nøgler:
Indtast en gyldig værdi for Frigørelsesdato* (Vivabolig oplyser datoen ved modtagelse af opsigelse med underskrift)
Frigørelsesdato* (Vivabolig oplyser datoen ved modtagelse af opsigelse med underskrift):
Indtast en gyldig værdi for Ny adresse
Ny adresse:
Indtast en gyldig værdi for Skal overskud på flytteafregning sendes til NemKonto eller anden konto
Skal overskud på flytteafregning sendes til NemKonto eller anden konto:
Indtast en gyldig værdi for CPR-nr. til overførsel til NemKonto ved overskud på flytteafregning
CPR-nr. til overførsel til NemKonto ved overskud på flytteafregning:
Indtast en gyldig værdi for Anden konto
Anden konto:

Når Vivabolig modtager opsigelsen med underskrift, får du fremsendt et synsbrev med dato for fraflyttersyn samt dato for frigørelse af boligen.

Istandsættelse/maling af boligen: Normalistandsættelse omfatter maling af vægge og lofter - til dette arbejde har du opsparet 1 % pr. måned fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil afdelingen således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen. Hvis fraflytning sker, inden afdelingen har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler lejer kun den andel. Hvis du vælger selv at male bortfalder de optjente procenter. Lejligheden skal stå færdigmalet på synsdagen og arbejdet skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Kontakt ejendomskontoret, hvis du har spørgsmål til maling, istandsættelse, rengøring m.m.

*Frigørelse/Fraflytning: Du opsiger et lejemål med A-ordning, hvilket betyder, at du er forpligtet til at fraflytte din bolig senest 14 dage før frigørelses­datoen. Hvis du fraflytter din bolig før opsigelsesvarslets udløb, skal du være opmærksom på, at du ved manglende udlejning er forpligtet til at betale husleje i hele opsigelsesperioden, hvilket maksimalt vil være 3 måneder.

Fremvisning af bolig: Du har pligt til at fremvise din bolig i opsigelsesperioden, jf. LLA § 93, stk. 1. Du bestemmer selv tidspunkterne, og kan evt. fastsætte 2 tidspunkter, hvor mulige beboere kan møde op. Der kan blive tale om, at vi sender din bolig i tilbud flere gange, hvorfor det er nødvendigt, at du afsætter tidspunkter for hver tilbudsrunde.

Genudlejning: Vivabolig er forpligtet til at forsøge genudlejning af boligen minimum 14 dage efter din fraflytning til den 1. eller 15. i en måned.

Boligstøtte: Din boligstøtte stopper, når du fraflytter boligen. Hvis du fraflytter omkring den 15. i en måned, vil du formentlig stadig modtage boligstøtte for hele måneden, selvom du ikke er berettiget til den. Vi kan ikke tilbyde at returnere boligstøtten til Udbetaling Danmark. Du skal derfor forvente at modtage en faktura fra Udbetaling Danmark, hvis du ikke er berettiget til det modregnede beløb.

Syn: Ved fraflytning gennemføres et syn af din bolig, hvor omfanget af istandsættelsen fastlægges.

Gratis forsyn: Ved fraflytning tilbyder vi et gratis forsyn, hvor flytteproceduren gennemgås og du kan få besvaret spørgsmål. Forsynet bestiller du på dit ejendomskontor.

Overslag over istandsættelse: Hvis alle priser er kendt på synsdagen, modtager du umiddelbart efter synet en prissat synsrapport på din mail. Mangler der priser, vil du senest 2 uger efter synet modtage overslag over istandsættelsen.

Endelig flytteafregning: Ca. 4 uger efter din frigørelsesdato modtager du en endelig flytteafregning med kopi af relevante fakturaer og besked på, om der er overskud eller underskud, når det hele er gjort op.Er der underskud skal du indbetale det til Vivabolig indenfor 30 dage. Overskud bliver overført i henhold til info på flytteafregningen. Lån afregnes til Aalborg Kommune.

Accept
Indtast en gyldig værdi for Jeg har læst og accepteret
Jeg har læst og accepteret:
Vivabolig-Opsigelse-Vivabolig.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder