Bygning: Storm

Skadeanmeldelse - Storm

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes. 

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om skaden
Indtast en gyldig værdi for Dato for skaden
Dato for skaden:
Indtast en gyldig værdi for Adresse for skaden
Adresse for skaden:
Indtast en gyldig værdi for Årsag til skaden
Årsag til skaden:
Indtast en gyldig værdi for Er der rekvireret skadeservice
Er der rekvireret skadeservice:
Indtast en gyldig værdi for Navn på skadeservice rekvireret
Navn på skadeservice rekvireret:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der skade på
Hvad er der skade på:
Indtast en gyldig værdi for Er skuret opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten
Er skuret opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der beskadiget på skuret
Hvad er der beskadiget på skuret:
Indtast en gyldig værdi for Er drivhuset opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten
Er drivhuset opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der beskadiget på drivhuset
Hvad er der beskadiget på drivhuset:
Indtast en gyldig værdi for Er flagstangen opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten
Er flagstangen opført på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten:
Indtast en gyldig værdi for Er flagstangen lavet af
Er flagstangen lavet af:
Indtast en gyldig værdi for Alder på flagstangen
Alder på flagstangen:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der beskadiget på flagstangen
Hvad er der beskadiget på flagstangen:
Indtast en gyldig værdi for Andet: Hvad er der skade på
Andet: Hvad er der skade på:

Vi beder dig venligst tage fotos af de skadede genstande og sørge for, at genstandene ikke kasseres, før PROSAM har givet accept herfor.

Beskrivelse af skaden
Indtast en gyldig værdi for Beskriv omfanget af skaden
Beskriv omfanget af skaden:
Indtast en gyldig værdi for Angiv ca. størrelse på skaden i kr.
Angiv ca. størrelse på skaden i kr.:
Indtast en gyldig værdi for Upload billeder af skaden
Upload billeder af skaden:
Oplysninger om andre forsikringer
Indtast en gyldig værdi for Er andre forsikringer berørt af skaden
Er andre forsikringer berørt af skaden:
Indtast en gyldig værdi for Hvorfor
Hvorfor:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Bygning:-Storm.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder