Børneulykke under 15 år

Skadeanmeldelse - Børneulykke under 15 år

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes. Når skadeanmeldelsen er underskrevet og sendt, vil de der har forældremyndighed, få tilsendt en samtykkeerklæring som skal underskrives med NemId.

Oplysninger om forældremyndighed
Indtast en gyldig værdi for Har anmelder forældremyndighed på forsikrede
Har anmelder forældremyndighed på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Er der fælles forældremyndighed
Er der fælles forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for Hvem har forældremyndigheden
Hvem har forældremyndigheden:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Oplysninger om forsikrede
Indtast en gyldig værdi for Policenummer på forsikrede
Policenummer på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikrede
Navn på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn på forsikrede?
Efternavn på forsikrede?:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr. på forsikrede
CPR nr. på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Adresse på forsikrede
Adresse på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede fritidsarbejde
Har forsikrede fritidsarbejde:
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge
Hvor mange timer i gennemsnit pr. uge:
Indtast en gyldig værdi for Stillingsbetegnelse på fritidsarbejde
Stillingsbetegnelse på fritidsarbejde:
Oplysninger om ulykken
Indtast en gyldig værdi for Hvilken dato skete ulykken
Hvilken dato skete ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken kl. skete ulykken
Hvilken kl. skete ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken i fritiden
Skete ulykken i fritiden:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken under lønnet/ulønnet arbejde for andre
Skete ulykken under lønnet/ulønnet arbejde for andre:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken på arbejdspladsen
Skete ulykken på arbejdspladsen:
Indtast en gyldig værdi for Hvem er der arbejdet for
Hvem er der arbejdet for:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv venligst ulykken så præcist som muligt
Beskriv venligst ulykken så præcist som muligt:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv i detaljer, hvilke dele af kroppen, der er beskadiget
Beskriv i detaljer, hvilke dele af kroppen, der er beskadiget:
Øvrig information
Indtast en gyldig værdi for Hvornår blev den første lægehjælp foretaget
Hvornår blev den første lægehjælp foretaget:
Indtast en gyldig værdi for Navn på lægen, der udførte den første lægehjælp efter ulykken
Navn på lægen, der udførte den første lægehjælp efter ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Hvor hurtigt efter ulykken opdagede du din skade
Hvor hurtigt efter ulykken opdagede du din skade:
Indtast en gyldig værdi for Er forsikrede blevet opereret i forbindelse med ulykken
Er forsikrede blevet opereret i forbindelse med ulykken:
Indtast en gyldig værdi for På hvilket sygehus er forsikrede blevet opereret
På hvilket sygehus er forsikrede blevet opereret:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede været indlagt i forbindelse med ulykken
Har forsikrede været indlagt i forbindelse med ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Hvor har forsikret været indlagt
Hvor har forsikret været indlagt:
Indtast en gyldig værdi for Er forsikrede efterfølgende blevet lægebehandlet
Er forsikrede efterfølgende blevet lægebehandlet:
Indtast en gyldig værdi for Hvor er forsikret blevet lægebehandlet
Hvor er forsikret blevet lægebehandlet:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv forsikredes gener efter uheldet
Beskriv forsikredes gener efter uheldet:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede tidligere haft skader/sygdomme i den legemsdel, der nu er beskadiget
Har forsikrede tidligere haft skader/sygdomme i den legemsdel, der nu er beskadiget:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken
Hvilken:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken dato
Hvilken dato:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede tidligere anmeldt en skade for lignende gener
Har forsikrede tidligere anmeldt en skade for lignende gener:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken
Hvilken:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken dato
Hvilken dato:
Indtast en gyldig værdi for Lider forsikrede af kroniske sygdomme
Lider forsikrede af kroniske sygdomme:
Indtast en gyldig værdi for Hvilke kroniske sygdomme
Hvilke kroniske sygdomme:
Indtast en gyldig værdi for Var forsikrede på ulykkestidspunktet påvirket af spiritus, rusmidler, medicin eller andet
Var forsikrede på ulykkestidspunktet påvirket af spiritus, rusmidler, medicin eller andet:
Anden forsikring
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede ulykkesforsikring i andre selskaber
Har forsikrede ulykkesforsikring i andre selskaber:
Indtast en gyldig værdi for I hvilket selskab du din ulykkeforsikring i
I hvilket selskab du din ulykkeforsikring i:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer på forsikrede ulykkeforsikring
Policenummer på forsikrede ulykkeforsikring:
Indtast en gyldig værdi for Er forsikrede medlem af Sygeforsikring Danmark
Er forsikrede medlem af Sygeforsikring Danmark:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er forsikredes policenummer hos Sygeforsikring Danmark
Hvad er forsikredes policenummer hos Sygeforsikring Danmark:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede sundhedsforsikring i andre selskaber
Har forsikrede sundhedsforsikring i andre selskaber:
Indtast en gyldig værdi for I hvilket selskab har forsikrede sin sundhedsforsikring
I hvilket selskab har forsikrede sin sundhedsforsikring:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er forsikrede policenummer til sundhedsforsikringen
Hvad er forsikrede policenummer til sundhedsforsikringen:
Oplysninger om forsikredes praktiserende læge
Indtast en gyldig værdi for Navn på praktiserende læge
Navn på praktiserende læge:
Indtast en gyldig værdi for Adresse på praktiserende læge
Adresse på praktiserende læge:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede haft anden praktiserende læge indenfor de seneste 5 år
Har forsikrede haft anden praktiserende læge indenfor de seneste 5 år:
Indtast en gyldig værdi for Navn på anden praktiserende læge
Navn på anden praktiserende læge:
Indtast en gyldig værdi for Adresse på anden praktiserende læge
Adresse på anden praktiserende læge:
Oplysninger om behandlinger
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede været under behandling på et hospital, hos andre læger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende
Har forsikrede været under behandling på et hospital, hos andre læger, fysioterapeuter, kiropraktorer eller lignende:
Indtast en gyldig værdi for Oplys venligst navn
Oplys venligst navn:
Indtast en gyldig værdi for Oplys venligst adresse
Oplys venligst adresse:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Børneulykke-under-15-år.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder