Bygning: Tyveri og indbrud

Skadeanmeldelse - Tyveri og indbrud

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes. 

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om tyveriet/indbruddet
Indtast en gyldig værdi for Dato for tyveriet/indbruddet
Dato for tyveriet/indbruddet:
Indtast en gyldig værdi for Adresse for tyveriet/indbruddet
Adresse for tyveriet/indbruddet:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan er tyveriet/indbruddet sket
Hvordan er tyveriet/indbruddet sket:
Oplysninger om det stjålne/ødelagte
Indtast en gyldig værdi for Hvad er blevet stjålet/ødelagt
Hvad er blevet stjålet/ødelagt:
Indtast en gyldig værdi for Hvad koster nyanskaffelse/reparation
Hvad koster nyanskaffelse/reparation:
Oplysninger om andre forsikringer
Indtast en gyldig værdi for Er andre forsikringer berørt af skaden
Er andre forsikringer berørt af skaden:
Indtast en gyldig værdi for Hvorfor
Hvorfor:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Oplysninger om politi
Indtast en gyldig værdi for Er tyveriet/indbruddet anmeldt til politiet
Er tyveriet/indbruddet anmeldt til politiet:
Indtast en gyldig værdi for HUSK at anmelde indbruddet til politiet. Kvitteringen fra politiet sendes til skade@prosam.dk
HUSK at anmelde indbruddet til politiet. Kvitteringen fra politiet sendes til skade@prosam.dk:
Indtast en gyldig værdi for Oplys journalnummer
Oplys journalnummer:
Indtast en gyldig værdi for Upload til kvittering for anmeldelsen af tyveriet/indbruddet
Upload til kvittering for anmeldelsen af tyveriet/indbruddet:
Yderligere oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Billeder eller kvitteringer til anmeldelsen uploades her
Billeder eller kvitteringer til anmeldelsen uploades her:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere kommentarer
Yderligere kommentarer:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Bygning:-Tyveri-og-indbrud.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder