Hundeansvar: Skade på ting

Skadeanmeldelse - Hundeansvar - Skade på ting

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes.

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager?
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om din hund
Indtast en gyldig værdi for Hundens navn
Hundens navn:
Indtast en gyldig værdi for Hundens alder
Hundens alder:
Indtast en gyldig værdi for Hundens race
Hundens race:
Indtast en gyldig værdi for Hundens chip id
Hundens chip id:
Oplysninger om skadelidte
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Er skadelidte barn af dig eller din ægtefælle/samlever
Er skadelidte barn af dig eller din ægtefælle/samlever:
Beskrivelse af hændelse
Indtast en gyldig værdi for Dato for hændelse
Dato for hændelse:
Indtast en gyldig værdi for Skadested for hændelse
Skadested for hændelse:
Indtast en gyldig værdi for Beskrivelse af hændelse
Beskrivelse af hændelse:
Indtast en gyldig værdi for Optrådte skadelidte i situationen som
Optrådte skadelidte i situationen som:
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange timer/dage er hunden blevet passet
Hvor mange timer/dage er hunden blevet passet:
Indtast en gyldig værdi for Hvad optrådte skadelidte i situationen som
Hvad optrådte skadelidte i situationen som:
Hvad er der sket skade på
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der sket skade på
Hvad er der sket skade på:
Indtast en gyldig værdi for Billeder til anmeldelsen uploades her
Billeder til anmeldelsen uploades her:
Oplysninger om skadelidtes forsikringsforhold
Indtast en gyldig værdi for Har skadelidte tegnet forsikring for det skadede
Har skadelidte tegnet forsikring for det skadede:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken forsikring
Hvilken forsikring:
Indtast en gyldig værdi for Hvilket selskab
Hvilket selskab:
Indtast en gyldig værdi for Er skaden anmeldt til skadelidtes forsikringsselskab
Er skaden anmeldt til skadelidtes forsikringsselskab:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Hundeansvar:-Skade-på-ting.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder