Hundeansvar: Skade på andre hunde eller personer

Skadeanmeldelse - Hundeansvar - Skade på andre hunde og personer

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes.

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om din hund
Indtast en gyldig værdi for Hundens navn
Hundens navn:
Indtast en gyldig værdi for Hundens alder
Hundens alder:
Indtast en gyldig værdi for Hundens race
Hundens race:
Indtast en gyldig værdi for Hundens chip id
Hundens chip id:
Oplysninger om skadelidte
Indtast en gyldig værdi for Er skadelidte en
Er skadelidte en:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Hundeejers navn
Hundeejers navn:
Indtast en gyldig værdi for Hundeejers efternavn
Hundeejers efternavn:
Indtast en gyldig værdi for Hundeejers adresse
Hundeejers adresse:
Indtast en gyldig værdi for Hundeejers telefonnummer
Hundeejers telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for Hundeejers e-mail
Hundeejers e-mail:
Indtast en gyldig værdi for Hundens navn
Hundens navn:
Indtast en gyldig værdi for Chip id
Chip id:
Indtast en gyldig værdi for Er skadelidte barn af dig eller din ægtefælle/samlever
Er skadelidte barn af dig eller din ægtefælle/samlever:
Indtast en gyldig værdi for Optrådte skadelidte i situationen som
Optrådte skadelidte i situationen som:
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange timer/dage er hunden blevet passet
Hvor mange timer/dage er hunden blevet passet:
Indtast en gyldig værdi for Hvad optrådte skadelidte i situationen som
Hvad optrådte skadelidte i situationen som:
Oplysninger om vidner
Indtast en gyldig værdi for Var der vidner til hændelsen
Var der vidner til hændelsen:
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange vidner var der
Hvor mange vidner var der:
Indtast en gyldig værdi for 1. Navn
1. Navn:
Indtast en gyldig værdi for 1. Adresse
1. Adresse:
Indtast en gyldig værdi for 1. Telefon
1. Telefon:
Indtast en gyldig værdi for 1. E-mail
1. E-mail:
Indtast en gyldig værdi for 2. Navn
2. Navn:
Indtast en gyldig værdi for 2. Adresse
2. Adresse:
Indtast en gyldig værdi for 2. Telefon
2. Telefon:
Indtast en gyldig værdi for 2. E-mail
2. E-mail:
Indtast en gyldig værdi for 3. Navn
3. Navn:
Indtast en gyldig værdi for 3. Adresse
3. Adresse:
Indtast en gyldig værdi for 3. Telefon
3. Telefon:
Indtast en gyldig værdi for 3. E-mail
3. E-mail:
Indtast en gyldig værdi for 4. Navn
4. Navn:
Indtast en gyldig værdi for 4. Adresse
4. Adresse:
Indtast en gyldig værdi for 4. Telefon
4. Telefon:
Indtast en gyldig værdi for 4. E-mail
4. E-mail:
Indtast en gyldig værdi for 5. Navn
5. Navn:
Indtast en gyldig værdi for 5. Adresse
5. Adresse:
Indtast en gyldig værdi for 5. Telefon
5. Telefon:
Indtast en gyldig værdi for 5. E-mail
5. E-mail:
Beskrivelse af hændelsen
Indtast en gyldig værdi for Dato for hændelsen
Dato for hændelsen:
Indtast en gyldig værdi for Beskrivelse af hændelsen
Beskrivelse af hændelsen:
Indtast en gyldig værdi for Drejer skaden sig om hundeslagsmål
Drejer skaden sig om hundeslagsmål:
Indtast en gyldig værdi for Race på den skadelidte hund
Race på den skadelidte hund:
Indtast en gyldig værdi for Drejer din anmeldelse sig om parringsskader
Drejer din anmeldelse sig om parringsskader:
Indtast en gyldig værdi for Alder på den skadelidte hund
Alder på den skadelidte hund:
Indtast en gyldig værdi for Var din hund i snor
Var din hund i snor:
Indtast en gyldig værdi for Var den skadelidte hund i snor
Var den skadelidte hund i snor:
Indtast en gyldig værdi for Var den skadelidte hund sygeforsikret
Var den skadelidte hund sygeforsikret:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Var den skadelidte hund lukket inde
Var den skadelidte hund lukket inde:
Indtast en gyldig værdi for Hvor og hvordan
Hvor og hvordan:
Indtast en gyldig værdi for Hvor høj var evt. hæk eller hegn
Hvor høj var evt. hæk eller hegn:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan kunne din hund komme ind til den skadelidte hund
Hvordan kunne din hund komme ind til den skadelidte hund:
Indtast en gyldig værdi for Billeder til anmeldelsen uploades her
Billeder til anmeldelsen uploades her:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere kommentarer
Yderligere kommentarer:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Hundeansvar:-Skade-på-andre-hunde-eller-personer.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder