Indbo: All-Risk elektronik

Skadeanmeldelse - All-Risk elektronik

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes.

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager?
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Generelle oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Hvem er skaden sket for
Hvem er skaden sket for:
Indtast en gyldig værdi for Hvem er personen
Hvem er personen:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken dato er skaden sket
Hvilken dato er skaden sket:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan er skaden sket
Hvordan er skaden sket:
Tilføj det du ønsker erstattet
Indtast en gyldig værdi for Hvad er det for en genstand
Hvad er det for en genstand:
Indtast en gyldig værdi for Mærke på genstanden
Mærke på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Model på genstanden
Model på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Serie/IMEI-nummer på genstanden
Serie/IMEI-nummer på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Hvor gammel er genstanden
Hvor gammel er genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Hvad var købsprisen
Hvad var købsprisen:
Indtast en gyldig værdi for Pris på tilsvarende genstand
Pris på tilsvarende genstand:
Indtast en gyldig værdi for Kan genstanden repareres
Kan genstanden repareres:
Indtast en gyldig værdi for Navn på reparatør
Navn på reparatør:
Indtast en gyldig værdi for Pris på reperation
Pris på reperation:
Indtast en gyldig værdi for Kan genstanden ombyttes
Kan genstanden ombyttes:
Indtast en gyldig værdi for Hvor kan genstand ombyttes
Hvor kan genstand ombyttes:
Indtast en gyldig værdi for Ombytningspris på genstanden
Ombytningspris på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Er det dig eller en i din hustand der ejer genstanden
Er det dig eller en i din hustand der ejer genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Hvem ejer genstanden
Hvem ejer genstanden:
Dokumentation for genstanden
Indtast en gyldig værdi for Har du kvittering på genstanden
Har du kvittering på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for OBS: Har du ikke kvitteringen, kan du kontakte forhandler for, at høre om de kan udlevere en kopi af kvitteringen
OBS: Har du ikke kvitteringen, kan du kontakte forhandler for, at høre om de kan udlevere en kopi af kvitteringen:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan har du erhvervet genstanden
Hvordan har du erhvervet genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Andet
Andet:
Indtast en gyldig værdi for Har du købt en separat forsikring på genstanden
Har du købt en separat forsikring på genstanden:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Upload billeder, kvittering eller anden dokumentation for den skadede genstand
Upload billeder, kvittering eller anden dokumentation for den skadede genstand:
Indtast en gyldig værdi for Yderlige kommentar
Yderlige kommentar:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Indbo:-All-Risk-elektronik.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder