Hund: Hundesyge

Skadeanmeldelse - Hundesyge

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes.

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager?
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om din hund
Indtast en gyldig værdi for Hundens navn
Hundens navn:
Indtast en gyldig værdi for Hundens alder
Hundens alder:
Indtast en gyldig værdi for Hundens race
Hundens race:
Indtast en gyldig værdi for Hundens chip id
Hundens chip id:
Oplysninger om behandlingen
Indtast en gyldig værdi for Hvornår er behandlingen startet
Hvornår er behandlingen startet:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken diagnose er hunden behandlet for
Hvilken diagnose er hunden behandlet for:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er årsagen til behandlingen
Hvad er årsagen til behandlingen:
Indtast en gyldig værdi for Skyldes diagnosen medfødte, kroniske og arvelige sygdomme/lidelser eller arveligt betingede sygdomme
Skyldes diagnosen medfødte, kroniske og arvelige sygdomme/lidelser eller arveligt betingede sygdomme:
Indtast en gyldig værdi for Er hunden tidligere blevet behandlet for samme diagnose
Er hunden tidligere blevet behandlet for samme diagnose:
Indtast en gyldig værdi for Hvornår er hunden behandlet for diagnosen
Hvornår er hunden behandlet for diagnosen:
Indtast en gyldig værdi for Skal der foretages yderligere behandling for diagnosen/tilskadekomsten
Skal der foretages yderligere behandling for diagnosen/tilskadekomsten:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken behandling skal foretages
Hvilken behandling skal foretages:
Indtast en gyldig værdi for Upload dyrelægeregningen her
Upload dyrelægeregningen her:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere kommentarer
Yderligere kommentarer:

Regning fra dyrlægen kan også indsendes via post eller mail til følgende: PROSAMFORSIKRING Rådgivning ApS, Ørbækvej 339A, 5220 Odense SØ eller til skade@prosam.dk

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Hund:-Hundesyge.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder