Bygning: Glas og sanitet

Skadeanmeldelse - Glas og sanitet

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen og uploade original dokumentation – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes. 

Vi gør opmærksom på, at indsendelse af anmeldelse kræver underskrift med NemId.

Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nummer
CPR nummer:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til
Ved eventuel udbetaling skal beløbet udbetales til:
Oplysninger om skaden
Indtast en gyldig værdi for Dato for skaden
Dato for skaden:
Indtast en gyldig værdi for Adresse for skaden
Adresse for skaden:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er der sket skade på
Hvad er der sket skade på:
Indtast en gyldig værdi for Andet
Andet:
Indtast en gyldig værdi for Er det beskadigede monteret på sin blivende plads
Er det beskadigede monteret på sin blivende plads:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv årsag til skaden
Beskriv årsag til skaden:
Indtast en gyldig værdi for Angiv ca. størrelse på skade i kr.
Angiv ca. størrelse på skade i kr.:
Indtast en gyldig værdi for Er der rekvireret skadeservice eller en håndværker
Er der rekvireret skadeservice eller en håndværker :
Indtast en gyldig værdi for Navn på skadeservice eller håndværker
Navn på skadeservice eller håndværker:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Mærke på kogepladen
Mærke på kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Model på kogepladen
Model på kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Serienummer på kogeplade
Serienummer på kogeplade:
Indtast en gyldig værdi for Hvor gammel er kogepladen
Hvor gammel er kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Hvad var købsprisen
Hvad var købsprisen:
Indtast en gyldig værdi for Pris på tilsvarende kogeplade
Pris på tilsvarende kogeplade:
Indtast en gyldig værdi for Kan kogepladen repareres
Kan kogepladen repareres:
Indtast en gyldig værdi for Navn på reparatør
Navn på reparatør :
Indtast en gyldig værdi for Pris på reparation
Pris på reparation:
Indtast en gyldig værdi for Har du en kvittering på kogepladen
Har du en kvittering på kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for OBS: Har du ikke kvitteringen, kan du kontakte forhandler for, at høre om de kan udlevere en kopi af kvitteringen
OBS: Har du ikke kvitteringen, kan du kontakte forhandler for, at høre om de kan udlevere en kopi af kvitteringen:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan har du erhvervet dig kogepladen
Hvordan har du erhvervet dig kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Hvordan har du erhvervet dig kogepladen
Hvordan har du erhvervet dig kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Har du købt separat forsikring til kogepladen
Har du købt separat forsikring til kogepladen:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Billeder til anmeldelsen uploades her
Billeder til anmeldelsen uploades her:
Indtast en gyldig værdi for Ydeligere kommentarer
Ydeligere kommentarer:
Oplysninger om andre forsikringer
Indtast en gyldig værdi for Er andre forsikringer berørt af skaden
Er andre forsikringer berørt af skaden:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikringsselskab
Navn på forsikringsselskab:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer
Policenummer:
Indtast en gyldig værdi for Hvorfor er der andre forsikringer, som er berørt af skaden
Hvorfor er der andre forsikringer, som er berørt af skaden:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Bygning:-Glas-og-sanitet.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder