Tandskade på børn under 15 år

Skadeanmeldelse - Tandskade på børn under 15 år

Du bedes udfylde samtlige felter i skadeanmeldelsen – først når vi har modtaget alle oplysninger, kan sagsbehandlingen påbegyndes. Når skadeanmeldelsen er underskrevet og sendt, vil de der har forældremyndighed, få tilsendt en samtykkeerklæring som skal underskrives med NemId.

Oplysninger om forældremyndighed
Indtast en gyldig værdi for Har anmelder forældremyndighed på forsikrede
Har anmelder forældremyndighed på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Er der fælles forældremyndighed
Er der fælles forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for Hvem har forældremyndigheden
Hvem har forældremyndigheden:
Indtast en gyldig værdi for 1. Navn på indehaver af forældremyndighed
1. Navn på indehaver af forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for 1. Efternavn på indehaver af forældremyndighed
1. Efternavn på indehaver af forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for 2. Navn på indehaver af forældremyndighed
2. Navn på indehaver af forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for 2. Efternavn på indehaver af forældremyndighed
2. Efternavn på indehaver af forældremyndighed:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Oplysninger om forsikringstager
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn
Efternavn:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr.
CPR nr.:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Oplysninger om forsikrede
Indtast en gyldig værdi for Policenummer på forsikrede
Policenummer på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Navn på forsikrede
Navn på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Efternavn på forsikrede
Efternavn på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for CPR nr. på forsikrede
CPR nr. på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Adresse på forsikrede
Adresse på forsikrede:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede fritidsarbejde
Har forsikrede fritidsarbejde:
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange timer om ugen arbejder forsikrede i gennemsnit
Hvor mange timer om ugen arbejder forsikrede i gennemsnit:
Indtast en gyldig værdi for Stillingsbetegnelse på fritidsarbejde
Stillingsbetegnelse på fritidsarbejde:
Oplysninger om ulykken
Indtast en gyldig værdi for Hvilken dato skete ulykken
Hvilken dato skete ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Hvilket klokkeslæt skete ulykken
Hvilket klokkeslæt skete ulykken:
Indtast en gyldig værdi for Hvor skete ulykke henne
Hvor skete ulykke henne:
Indtast en gyldig værdi for Er der optaget politirapport
Er der optaget politirapport:
Indtast en gyldig værdi for Oplys politistationens navn
Oplys politistationens navn:
Indtast en gyldig værdi for Oplys politiets journalnummer
Oplys politiets journalnummer:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken i fritiden
Skete ulykken i fritiden:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken under lønnet/ulønnet arbejde for andre
Skete ulykken under lønnet/ulønnet arbejde for andre:
Indtast en gyldig værdi for Skete ulykken på arbejdspladsen
Skete ulykken på arbejdspladsen:
Indtast en gyldig værdi for Hvem har forsikrede arbejdet for
Hvem har forsikrede arbejdet for:
Indtast en gyldig værdi for Arbejdsgiverens navn
Arbejdsgiverens navn:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv ulykken så præcist som muligt
Beskriv ulykken så præcist som muligt:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede tidligere anmeldt skade på tænderne
Har forsikrede tidligere anmeldt skade på tænderne:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv tidligere skade
Beskriv tidligere skade:

Hvilke tænder er beskadiget
Indtast en gyldig værdi for Overmund, venstre side
Overmund, venstre side:
Indtast en gyldig værdi for Overmund, højre side
Overmund, højre side:
Indtast en gyldig værdi for Undermund, venstre side
Undermund, venstre side:
Indtast en gyldig værdi for Undermund, højre side
Undermund, højre side:
Indtast en gyldig værdi for De beskadigede tænder er
De beskadigede tænder er:
Anden forsikring
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede ulykkesforsikring i andre selskaber
Har forsikrede ulykkesforsikring i andre selskaber:
Indtast en gyldig værdi for I hvilket selskab har forsikrede anden ulykkesforsikring
I hvilket selskab har forsikrede anden ulykkesforsikring:
Indtast en gyldig værdi for Policenummer på forsikredes ulykkesforsikring
Policenummer på forsikredes ulykkesforsikring:
Indtast en gyldig værdi for Er forsikrede medlem af Sygeforsikring Danmark
Er forsikrede medlem af Sygeforsikring Danmark:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er forsikredes policenummer hos Sygeforsikring Danmark
Hvad er forsikredes policenummer hos Sygeforsikring Danmark:
Indtast en gyldig værdi for Har forsikrede sundhedsforsikring i andre selskaber
Har forsikrede sundhedsforsikring i andre selskaber:
Indtast en gyldig værdi for I hvilket selskab har forsikrede sin sundhedsforsikring
I hvilket selskab har forsikrede sin sundhedsforsikring:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er forsikredes policenummer på sundhedsforsikringen
Hvad er forsikredes policenummer på sundhedsforsikringen:

Tro- og loveerklæring til:

  • at ovennævnte besvarelser er i overensstemmelse med de faktiske forhold
  • at forsikringen enten er ugyldig eller kan nedsættes efter bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler, såfremt jeg har fortiet eller givet forkerte oplysninger
Tro- og love
Indtast en gyldig værdi for Min tro- og loveerklæring
Min tro- og loveerklæring:
Prosam-Forsikring-Tandskade-på-børn-under-15-år.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder