Ordreblanket

Ordreblanket til brug ved køb af andele distribueret af Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S (minimum 100.000 kr.)

Undertegnede ønsker at købe følgende andele distribueret af Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S:

Køb af andele distribueret af Investering & Tryghed A/S (Vælg andele i drop-down menuen)
Indtast en gyldig værdi for Handel nr. 1
Handel nr. 1:
Indtast en gyldig værdi for Beløb (minimum 100.000 kr.)
Beløb (minimum 100.000 kr.):
Indtast en gyldig værdi for Handel nr. 2
Handel nr. 2:
Indtast en gyldig værdi for Beløb (minimum 100.000 kr.)
Beløb (minimum 100.000 kr.):
Indtast en gyldig værdi for Bekræft venligst, at du er indforstået med, at din ordre vil blive eksekveret den næstkommende tirsdag eller torsdag på baggrund af indre værdi beregnet ud fra lukkekurser med 3 dages valør, såfremt underskrevet ordreblanket er modtaget senest kl. 12 på handelsdagen
Bekræft venligst, at du er indforstået med, at din ordre vil blive eksekveret den næstkommende tirsdag eller torsdag på baggrund af indre værdi beregnet ud fra lukkekurser med 3 dages valør, såfremt underskrevet ordreblanket er modtaget senest kl. 12 på handelsdagen:
Kundeoplysninger
Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Har du skattemæssigt hjemsted i andre lande end Danmark?
Har du skattemæssigt hjemsted i andre lande end Danmark?:
Indtast en gyldig værdi for Hvis ja, oplys skatteydernummer
Hvis ja, oplys skatteydernummer:
Indtast en gyldig værdi for Er du dansk statsborger?
Er du dansk statsborger?:
Indtast en gyldig værdi for Ved anden nationalitet eller dobbeltnationalitet, oplys hvilket land
Ved anden nationalitet eller dobbeltnationalitet, oplys hvilket land:
Indtast en gyldig værdi for CPR/CVR nr.
CPR/CVR nr.:
Indtast en gyldig værdi for LEI-kode (for selskaber)
LEI-kode (for selskaber):
Indtast en gyldig værdi for Kender du evt. nogen kunderådgivere hos Investering & Tryghed?
Kender du evt. nogen kunderådgivere hos Investering & Tryghed?:
Bankoplysninger
Indtast en gyldig værdi for Pengeinstitut
Pengeinstitut:
Indtast en gyldig værdi for Kontooplysninger
Kontooplysninger:
Indtast en gyldig værdi for Depotnummer
Depotnummer:
Indtast en gyldig værdi for Type af midler
Type af midler:
Indtast en gyldig værdi for Hvilken pension?
Hvilken pension?:
Indtast en gyldig værdi for Kontaktperson/bankrådgiver
Kontaktperson/bankrådgiver:
Indtast en gyldig værdi for Telefon (kontaktperson)
Telefon (kontaktperson):
Indtast en gyldig værdi for E-mail (kontaktperson)
E-mail (kontaktperson):
Tilladelser og markedsføring
Indtast en gyldig værdi for Jeg giver hermed Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S tilladelse til at dele markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, pr. e-mail, brev og/eller telefon til undertegnede
Jeg giver hermed Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S tilladelse til at dele markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, pr. e-mail, brev og/eller telefon til undertegnede:

Information vedr. investeringsrådgivning, kunde-klassificering og hensigtsmæssighedsvurdering.

Investering & Tryghed kategoriserer dig som detailkunde i relation til denne ordre.

I forbindelse med køb af andele i Investeringsforeningen Investin afd. I&T Nordiske Aktier Large Cap og afd. I&T Globale Aktier ESG Select bekræfter du, at du har afgivet ordren uopfordret, og at Investering & Tryghed ikke har ydet forudgående investeringsrådgivning i denne forbindelse. På dine vegne, udfører Investering & Tryghed ordren som en ”execution-only”-ordre, hvilket betyder at du ikke er omfattet af investorbeskyttelsesreglerne som fastsat i bekendtgørelse om investorbeskyttelse. Investering & Tryghed er derfor ikke forpligtet til at yde investeringsrådgivning i forbindelse med dette produkt, ligesom Investering & Tryghed ikke er forpligtet til at vurdere om produktet er hensigtsmæssigt for dig.

I forbindelse med køb af andele i Kapitalforeningen Investering & Tryghed afd. I&T Balance KL, afd. I&T Alpha KL, afd. I&T Aktier KL, afd. I&T Aktier udloddende KL, afd. I&T Obligationer KL, afd. I&T Kreditobligationer KL og afd. I&T Alternativer KL bekræfter du, at du har afgivet ordren uopfordret, og Investering & Tryghed har ikke ydet forudgående investeringsrådgivning hermed. På vegne af dig, udfører Investering & Tryghed ordren som en ”execution-only”-ordre, og Investering & Tryghed er derfor ikke forpligtet til at yde investeringsrådgivning i forbindelse med dette produkt. Investering & Tryghed skal dog vurdere om produktet er hensigtsmæssigt for dig, som investor, da produktet er klassificeret som et komplekst produkt. I henhold til investorbeskyttelsesreglerne som fastsat efter MiFID-direktivet, skal Investering & Tryghed foretage en vurdering af, om du har den nødvendige erfaring og kendskab til de risici der er forbundet med et komplekst produktet. Investering & Trygheds vurdering af produktets hensigtsmæssighed, foretages på baggrund af vores oplysninger om dig, herunder også nedenstående oplysninger set i forhold til det ønskede produkt. Vurderer Investering & Tryghed at produktet ikke er hensigtsmæssigt for dig, eller har Investering & Tryghed ikke modtaget tilstrækkelig information til at kunne vurdere om produktet er hensigtsmæssigt, vil Investering & Tryghed informere dig herom.

Hensigtsmæssighedstest
Indtast en gyldig værdi for Beskæftiger, eller har du tidligere beskæftiget dig med investering, professionelt?
Beskæftiger, eller har du tidligere beskæftiget dig med investering, professionelt?:
Indtast en gyldig værdi for Har du en videregående økonomisk uddannelse, der har givet dig indgående kendskab til investering (f.eks. Cand. Merc. m.fl.)?
Har du en videregående økonomisk uddannelse, der har givet dig indgående kendskab til investering (f.eks. Cand. Merc. m.fl.)?:
Indtast en gyldig værdi for Har du erfaring med at handle værdipapirer?
Har du erfaring med at handle værdipapirer?:
Indtast en gyldig værdi for Har du kendskab til de finansielle markeder?
Har du kendskab til de finansielle markeder?:
Indtast en gyldig værdi for Har du kendskab til og forstår du karakteristika med en investeringsforening / kapitalforening?
Har du kendskab til og forstår du karakteristika med en investeringsforening / kapitalforening?:
Indtast en gyldig værdi for Har du kendskab til og forstår du karakteristika ved alternative / illikvide investeringer?
Har du kendskab til og forstår du karakteristika ved alternative / illikvide investeringer?:

Krav om legitimation og advisering af pengeinstitut

Såfremt dette er din første ordreafgivelse til Investering & Tryghed skal du i henhold til hvidvasklovgivningen fremsende en kopi af gyldig billedlegitimation samt dokumentation for bopæl. Som gyldig billedlegitimation accepteres kopi af kørekort eller pas. Som dokumentation for bopæl accepteres kopi af sundhedskort. For selskaber skal selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen vedlægges samt dokumentation for reelle ejere. Investering & Tryghed forbeholder sig ret til at indhente yderligere legitimation.

Legitimation
Indtast en gyldig værdi for Upload af billedlegitimation (pas/kørekort)
Upload af billedlegitimation (pas/kørekort):
Indtast en gyldig værdi for Upload af legitimation for bopæl (sygesikringskort)
Upload af legitimation for bopæl (sygesikringskort):
Indtast en gyldig værdi for Upload af yderligere legitimation (selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, m.m.)
Upload af yderligere legitimation (selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, m.m.):
Fondsmæglerselskabet-Investering-&-Tryghed-A-S-Ordreblanket.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder