Ønske om køb af andelsbolig (FH04)

Formularen bruges af køber til at meddele den handelsansvarlige, at man ønsker at gøre brug af tilbud om køb af en tilbudt andelsbolig. 

Generelt om tilsagn om køb: Inden du giver tilsagn om, at ville købe den tilbudte lejlighed skal/bør du have besigtiget boligen, samt have finansieringen på plads og drøftet sagen med din bank, hvis købssummen helt eller delvis skal lånes.

Ved accept af tilbud via venteliste: Boligen går til den på listen med den højeste anciennitet. OBS: Hører du ikke fra Cobblestone eller sælger, er lejligheden således gået til en anden, med højere anciennitet.

Ved underskrift af formularen bekræfter undertegnede at have fået tilbudt andelsboligen og meddeler hermed sit ønske om at købe boligen/indstilling af køber.

Oplysninger om andelsboligen
Enter a valid Text
Andelsboligforeningens navn:
Enter a valid Address
Andelsboligens adresse:
Enter a valid Text
Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4):
Oplysning om din relation til foreningen/andelsboligen
Enter a valid Select
Oplysning din relation til foreningen:
Dine oplysninger
Enter a valid Text
Navn:
Enter a valid Address
Adresse:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid Tel
Telefonnr:
Enter a valid CPR
Cprnr:
Oplysninger om køberen, som indstilles
Enter a valid Text
Købers fulde navn:
Enter a valid Address
Købers adresse:
Enter a valid Tel
Købers telefonnr:
Enter a valid Email
Købers e-mail:
Enter a valid CPR
Købers CPR nr:
Enter a valid Select
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (2), Som Indstilles
Enter a valid Text
Købers fulde navn:
Enter a valid Address
Købers adresse:
Enter a valid Email
Købers e-mail:
Enter a valid CPR
Købers CPR nr:
Enter a valid Number
Købers telefonnr:
Enter a valid Select
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (3), Som Indstilles
Enter a valid Text
Købers fulde navn:
Enter a valid Address
Købers adresse:
Enter a valid Email
Købers e-mail:
Enter a valid CPR
Købers CPR nr:
Enter a valid Number
Købers telefonnr:
Enter a valid Select
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (4), Som Indstilles
Enter a valid Text
Købers fulde navn:
Enter a valid Address
Købers adresse:
Enter a valid Email
Købers e-mail:
Enter a valid CPR
Købers CPRnr:
Enter a valid Number
Købers telefonnr:
Supplerende oplysninger
Enter a valid Textarea
Supplerende oplysninger:
Enter a valid File
Fil:
Cobblestone-Forms-Ønske-om-køb-af-andelsbolig-(FH04).pdf 0 fields require your attention

We are generating your signing order
This might take a few seconds