Ønske om køb af andelsbolig (FH04)

Formularen bruges af køber til at meddele den handelsansvarlige, at man ønsker at gøre brug af tilbud om køb af en tilbudt andelsbolig. 

Generelt om tilsagn om køb: Inden du giver tilsagn om, at ville købe den tilbudte lejlighed skal/bør du have besigtiget boligen, samt have finansieringen på plads og drøftet sagen med din bank, hvis købssummen helt eller delvis skal lånes.

Ved accept af tilbud via venteliste: Boligen går til den på listen med den højeste anciennitet. OBS: Hører du ikke fra Cobblestone eller sælger, er lejligheden således gået til en anden, med højere anciennitet.

Ved underskrift af formularen bekræfter undertegnede at have fået tilbudt andelsboligen og meddeler hermed sit ønske om at købe boligen/indstilling af køber.

Oplysninger om andelsboligen
EnterValid Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
EnterValid Andelsboligens adresse
Andelsboligens adresse:
EnterValid Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4)
Bolignummer (findes på opkrævninger, indkaldelser mv.- F.eks. 1-1154-80-4):
Oplysning om din relation til foreningen/andelsboligen
EnterValid Oplysning din relation til foreningen
Oplysning din relation til foreningen:
Oplysninger om køberen, som indstilles
EnterValid Købers fulde navn
Købers fulde navn:
EnterValid Købers adresse
Købers adresse:
EnterValid Købers telefonnr
Købers telefonnr:
EnterValid Købers e-mail
Købers e-mail:
EnterValid Købers CPR nr
Købers CPR nr:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (2), Som Indstilles
EnterValid Købers fulde navn
Købers fulde navn:
EnterValid Købers adresse
Købers adresse:
EnterValid Købers e-mail
Købers e-mail:
EnterValid Købers CPR nr
Købers CPR nr:
EnterValid Købers telefonnr
Købers telefonnr:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (3), Som Indstilles
EnterValid Købers fulde navn
Købers fulde navn:
EnterValid Købers adresse
Købers adresse:
EnterValid Købers e-mail
Købers e-mail:
EnterValid Købers CPR nr
Købers CPR nr:
EnterValid Købers telefonnr
Købers telefonnr:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysninger Om Køberen (4), Som Indstilles
EnterValid Købers fulde navn
Købers fulde navn:
EnterValid Købers adresse
Købers adresse:
EnterValid Købers e-mail
Købers e-mail:
EnterValid Købers CPRnr
Købers CPRnr:
EnterValid Købers telefonnr
Købers telefonnr:
Supplerende oplysninger
EnterValid Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger:
EnterValid Fil
Fil:
EnterValid Fil
Fil:
EnterValid Fil
Fil:

Såfremt du er køber skal du blot udfylde dit navn og oplysninger igen.

Dine Oplysninger (formularudfylder)
EnterValid Dit Navn
Dit Navn:
EnterValid Din E-mail
Din E-mail:
EnterValid Dit telefonnr
Dit telefonnr:
Cobblestone-Forms-Ønske-om-køb-af-andelsbolig-(FH04).pdf 0 InValidFields

Generating
Wait