Begæring om købsaftale (FH02)
Denne formular bruges af sælger til at meddele administrator, at der er fundet en køber og at sælger dermed ønsker at der udarbejdes en købsaftale.

Sælger gøres opmærksom på at det er sælger og ikke køber der har ansvaret for at oplysningerne opgivet i denne formular er korrekte idet der udarbejdes overdragelsesaftale på baggrund af disse. Rettelser eller evt. annullering af overdragelsesaftalen bekostes af sælger.

Oplysninger om andelsboligen:
Enter a valid value for Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
Enter a valid value for Adresse på andelsboligen
Adresse på andelsboligen:
Enter a valid value for Bolignr
Bolignr:
Betingelser for handlen
Enter a valid value for Købesum
Købesum:
Enter a valid value for Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15
Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15:
Enter a valid value for Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger
Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger:
Enter a valid value for Ønsker køber at overtage løsøre?
Ønsker køber at overtage løsøre?:
Enter a valid value for Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.
Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.:
Købesummen - Supplerende oplysninger
Enter a valid value for Angiv aftalte købesum
Angiv aftalte købesum:
Enter a valid value for Årsag til nedslag i købesum
Årsag til nedslag i købesum:
Enter a valid value for Angiv anden årsag
Angiv anden årsag:

Oplysninger om køber
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for Nuværende adresse
Nuværende adresse:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR*
CPR*:
Enter a valid value for Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 2
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR*
CPR*:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 3
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for CPR
CPR:
Enter a valid value for Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysning Om Køber nr 4
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for CPR*
CPR*:
Oplysninger om sælger
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR
CPR:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 2
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR
CPR:
Enter a valid value for Telefonnr
Telefonnr:
Enter a valid value for Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 3
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR
CPR:
Enter a valid value for Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 4
Enter a valid value for Fulde navn
Fulde navn:
Enter a valid value for E-mail
E-mail:
Enter a valid value for CPR
CPR:
Cobblestone-Forms-Begæring-om-købsaftale-(FH02).pdf 0 fields require your attention

We are generating your signing order
This might take a few seconds