Begæring om købsaftale (FH02)
Denne formular bruges af sælger til at meddele administrator, at der er fundet en køber og at sælger dermed ønsker at der udarbejdes en købsaftale.

Sælger gøres opmærksom på at det er sælger og ikke køber der har ansvaret for at oplysningerne opgivet i denne formular er korrekte idet der udarbejdes overdragelsesaftale på baggrund af disse. Rettelser eller evt. annullering af overdragelsesaftalen bekostes af sælger.

Oplysninger om andelsboligen:
Enter a valid Text
Andelsboligforeningens navn:
Enter a valid Address
Adresse på andelsboligen:
Enter a valid Text
Bolignr:
Betingelser for handlen
Enter a valid Radio
Købesum:
Enter a valid Date
Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15:
Enter a valid Textarea
Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger:
Enter a valid Select
Ønsker køber at overtage løsøre?:
Enter a valid Textarea
Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.:
Købesummen - Supplerende oplysninger
Enter a valid Number
Angiv aftalte købesum:
Enter a valid Checkbox
Årsag til nedslag i købesum:
Enter a valid Textarea
Angiv anden årsag:

Oplysninger om køber
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Address
Nuværende adresse:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR*:
Enter a valid Select
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 2
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR*:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid Select
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 3
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid CPR
CPR:
Enter a valid Select
Er der flere købere:
Oplysning Om Køber nr 4
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid CPR
CPR*:
Oplysninger om sælger
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Address
Fremtidig adresse:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid Select
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 2
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR:
Enter a valid Number
Telefonnr:
Enter a valid Select
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 3
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR:
Enter a valid Select
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 4
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid CPR
CPR:
Cobblestone-Forms-Begæring-om-købsaftale-(FH02).pdf 0 fields require your attention

We are generating your signing order
This might take a few seconds