Begæring om overdragelsesaftale (FH02)

Denne formular bruges af sælger til at meddele administrator, at der er fundet en køber og at sælger dermed ønsker at der udarbejdes en overdragelsesaftale.

Sælger gøres opmærksom på at det er sælger og ikke køber der har ansvaret for at oplysningerne opgivet i denne formular er korrekte idet der udarbejdes overdragelsesaftale på baggrund af disse. Rettelser eller evt. annullering af overdragelsesaftalen bekostes af sælger.

OBS! Sælger gøres opmærksom på, at hvis der er flere andelshavere, skal der angives oplysninger om øvrige andelshavere nederst i denne formular.

Øvrige andelshavere skal bekræfte, at de er indforstået med salget, ved underskrift (med NemId) af det tilsendte link, som modtages ved at indsende denne formular.


Oplysninger om andelsboligen:
Indtast en gyldig værdi for Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse på andelsboligen
Adresse på andelsboligen:
Indtast en gyldig værdi for Bolignr
Bolignr:
Betingelser for handlen
Indtast en gyldig værdi for Købesum
Købesum:
Indtast en gyldig værdi for Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15
Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15:
Indtast en gyldig værdi for Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger
Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger:
Indtast en gyldig værdi for Ønsker køber at overtage løsøre?
Ønsker køber at overtage løsøre?:
Indtast en gyldig værdi for Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.
Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.:
Købesummen - Supplerende oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Angiv aftalte købesum
Angiv aftalte købesum:
Indtast en gyldig værdi for Årsag til nedslag i købesum
Årsag til nedslag i købesum:
Indtast en gyldig værdi for Angiv anden årsag
Angiv anden årsag:

Oplysninger om køber
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Nuværende adresse
Nuværende adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for CPR*
CPR*:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 2
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Nuværende adresse
Nuværende adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for CPR*
CPR*:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 3
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Nuværende adresse
Nuværende adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysning Om Køber nr 4
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Nuværende adresse
Nuværende adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for CPR*
CPR*:
Oplysninger om sælger
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 2
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnr
Telefonnr:
Indtast en gyldig værdi for Er det flere sælgere
Er det flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 3
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 4
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR:
Cobblestone-Forms-Begæring-om-overdragelsesaftale-(FH02).pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder