Begæring om overdragelsesaftale (FH02)
Denne formular bruges af sælger til at meddele administrator, at der er fundet en køber og at sælger dermed ønsker at der udarbejdes en købsaftale.

Sælger gøres opmærksom på at det er sælger og ikke køber der har ansvaret for at oplysningerne opgivet i denne formular er korrekte idet der udarbejdes overdragelsesaftale på baggrund af disse. Rettelser eller evt. annullering af overdragelsesaftalen bekostes af sælger.

Oplysninger om andelsboligen:
EnterValid Andelsboligforeningens navn
Andelsboligforeningens navn:
EnterValid Adresse på andelsboligen
Adresse på andelsboligen:
EnterValid Bolignr
Bolignr:
Betingelser for handlen
EnterValid Købesum
Købesum:
EnterValid Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15
Overtagelsesdato - Skal være d. 1 eller d.15:
EnterValid Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger
Andre betingelser aftalt mellem køber og sælger:
EnterValid Ønsker køber at overtage løsøre?
Ønsker køber at overtage løsøre?:
EnterValid Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.
Hvis ja - Hvilke løsøre ønsker køber at overtage inkl. pris - Angiv dem, som er medtaget i vurderingsrapporten.:
Købesummen - Supplerende oplysninger
EnterValid Angiv aftalte købesum
Angiv aftalte købesum:
EnterValid Årsag til nedslag i købesum
Årsag til nedslag i købesum:
EnterValid Angiv anden årsag
Angiv anden årsag:

Oplysninger om køber
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid Nuværende adresse
Nuværende adresse:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR*
CPR*:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 2
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR*
CPR*:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:

Oplysning om køber nr 3
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid CPR
CPR:
EnterValid Er der flere købere
Er der flere købere:
Oplysning Om Køber nr 4
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid CPR*
CPR*:
Oplysninger om sælger
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid Fremtidig adresse
Fremtidig adresse:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR
CPR:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 2
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR
CPR:
EnterValid Telefonnr
Telefonnr:
EnterValid Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 3
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR
CPR:
EnterValid Er der flere sælgere
Er der flere sælgere:
Oplysninger om Sælger nr 4
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid CPR
CPR:
Cobblestone-Forms-Begæring-om-overdragelsesaftale-(FH02).pdf 0 InValidFields

Generating
Wait