Anmeldelse af naboklage

Vigtig information inden du udfylder formularen!


Vi beder dig benytte denne formular, hvis du vil indgive en klage over en eller flere af dine naboer.  Inden du udfylder formularen, er det vigtigt at du selv har kontaktet din nabo, og undersøgt alle muligheder for at løse det internt med dialog.


Hvis I er flere hustande, som går sammen om en klage, sendes den udfyldte klage til underskrift via nemid/MITID, hos alle de angivne i formularen. Først når alle har underskrevet vil vi modtage klagen. Du vil selv modtage en kvittering pr. mail når klagen er gennemført og sendt til os. Det er derfor vigtigt at du sikrer at medklagerne kan underskrive via nemid/MITID og at du har deres korrekte mail. Der kan være op til 4 klagere via nemid/MITID.


Udfyld venligst så mange oplysninger som muligt fra start. Jo flere oplysninger vi modtager fra start, jo hurtigere og bedre vil vi kunne behandle sagen. Modtagne klager, som ikke er tilstrækkeligt underbygget, kan ikke behandles.

Klagers oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Klagers navn
Klagers navn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere husstande der klager?
Er der flere husstande der klager?:
Indtast en gyldig værdi for Boligform
Boligform:
Indtast en gyldig værdi for Date
Date:
Yderligere Oplysninger om klager
Indtast en gyldig værdi for Navn på klager 2
Navn på klager 2:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere husstande der klager?
Er der flere husstande der klager?:
Yderligere Oplysninger om klager
Indtast en gyldig værdi for Navn på klager 3
Navn på klager 3:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for Er der flere husstande der klager?
Er der flere husstande der klager?:
Yderligere Oplysninger om klager
Indtast en gyldig værdi for Navn på klager 4
Navn på klager 4:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:

Vigtig information inden du udfylder nedenstående!

Den klage du indgiver vil altid være anonym overfor modtageren af klagen. Dog skal klagers oplysninger altid være administrator bekendt. Det er kun i et eventuelt videre rets- eller nævnssag, at du ikke kan forblive anonym. Hvis du angiver nedenfor, at klager skal forblive anonym, videregiver vi blot klagen, men der kommer ikke yderligere forløb ud af det, hvis sagen forsætter. Bemærk at der ikke kan føres en sag på en enkeltstående klage, hvorfor vi beder dig oprette en ny klage via formularen, hvis du oplever gener fra den samme nabo igen.

Skal klagen behandles anonymt
Indtast en gyldig værdi for Skal klagen behandles anonymt?
Skal klagen behandles anonymt?:
Hvem/hvad klages der over?
Indtast en gyldig værdi for Hvem/hvad klages der over?
Hvem/hvad klages der over?:
Oplysninger om boligen
Indtast en gyldig værdi for Boligens adresse
Boligens adresse:
Indtast en gyldig værdi for Beboeren navn
Beboeren navn:
Oplysninger om boligerne
Indtast en gyldig værdi for Angiv hvilke boliger der klages over
Angiv hvilke boliger der klages over:
Oplysning om adressen eller lokaliteten der klages over
Indtast en gyldig værdi for Angiv hvor årsagen til klagen stamme fra
Angiv hvor årsagen til klagen stamme fra:
Har du klaget over denne/de personer tidligere?
Indtast en gyldig værdi for Har du klaget over denne/de personer tidligere?
Har du klaget over denne/de personer tidligere?:
Indtast en gyldig værdi for Angiv dato for tidligere klager
Angiv dato for tidligere klager:
Indtast en gyldig værdi for Angiv dato for tidligere klager
Angiv dato for tidligere klager:
Indtast en gyldig værdi for Angiv dato for tidligere klager
Angiv dato for tidligere klager:
Indtast en gyldig værdi for Angiv dato for tidligere klager
Angiv dato for tidligere klager:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere oplysninger om de tidligere klager
Yderligere oplysninger om de tidligere klager:
Yderligere oplysninger vedr. kontakt med bestyrelsen
Indtast en gyldig værdi for Har du haft kontakt til bestyrelsen vedr. sagen?
Har du haft kontakt til bestyrelsen vedr. sagen?:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv din kontakt med bestyrelsen
Beskriv din kontakt med bestyrelsen:
Yderligere oplysninger vedr. kontakt med bestyrelsen
Indtast en gyldig værdi for Har du haft kontakt til bestyrelsen vedr. sagen?
Har du haft kontakt til bestyrelsen vedr. sagen?:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv din kontakt med bestyrelsen
Beskriv din kontakt med bestyrelsen:
Yderligere oplysninger om klagen
Indtast en gyldig værdi for Hvilket type problem, vil du indgive en klage over
Hvilket type problem, vil du indgive en klage over:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere oplysninger om typen
Yderligere oplysninger om typen:
Hvornår opstod det? - F.eks. hvornår blev der holdt fest
Indtast en gyldig værdi for Hvornår opstod det? - Angiv gerne som en logbog, hvis der findes flere episoder. Husk at være præcis og konkret
Hvornår opstod det? - Angiv gerne som en logbog, hvis der findes flere episoder. Husk at være præcis og konkret:
Har din nabo varslet festen/festerne?
Indtast en gyldig værdi for Har din nabo varslet via opslag eller på anden vis gjort opmærksom på at der ville komme støjgenerfesten/festerne
Har din nabo varslet via opslag eller på anden vis gjort opmærksom på at der ville komme støjgenerfesten/festerne :
Indtast en gyldig værdi for Yderligere beskrivelse
Yderligere beskrivelse:
Har du forsøgt at tale med den/de der klages over?
Indtast en gyldig værdi for Har du forsøgt at tale med den/de der klages over?
Har du forsøgt at tale med den/de der klages over?:
Indtast en gyldig værdi for Yderligere beskrivelse
Yderligere beskrivelse:
Politianmeldelse - Har du kontaktet politiet og anmeldt sagen
Indtast en gyldig værdi for Har du kontaktet politiet og anmeldt sagen
Har du kontaktet politiet og anmeldt sagen :
Indtast en gyldig værdi for Journalnr for anmeldelsen
Journalnr for anmeldelsen:
Indtast en gyldig værdi for Vedhæft anmeldelsen/kvitteringen for anmeldelsen
Vedhæft anmeldelsen/kvitteringen for anmeldelsen:
Har du kendskab til andre også er generet? - Husk jo flere der indgiver en klage desto bedre virkning og effekt har den.
Indtast en gyldig værdi for Har du kendskab til andre også er generet? - Husk jo flere der indgiver en klage desto bedre virkning og effekt har den
Har du kendskab til andre også er generet? - Husk jo flere der indgiver en klage desto bedre virkning og effekt har den:
Indtast en gyldig værdi for Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger:
Yderligere beskrivelse
Indtast en gyldig værdi for Yderligere beskrivelse
Yderligere beskrivelse:
Indtast en gyldig værdi for Fil
Fil:
Indtast en gyldig værdi for Fil
Fil:
Cobblestone-Forms-Anmeldelse-af-naboklage.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder