Skadesanmeldelse

Oplyst venligst så mange oplysninger som muligt fra start.
Jo flere oplysninger vi modtager fra start, jo hurtigere vil vi kunne behandle sagen.


Anmelder: (Dine oplysninger)
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn:
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Anmeldelse er på vegne af
Anmeldelse er på vegne af:
Oplysninger om skaden (1)
Indtast en gyldig værdi for I hvilken ejendom/forening er skaden sket?
I hvilken ejendom/forening er skaden sket? :
Indtast en gyldig værdi for Hvor er skaden sket?
Hvor er skaden sket?:
Indtast en gyldig værdi for Hvornår er skaden sket?
Hvornår er skaden sket?:
Indtast en gyldig værdi for Supplerende oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket
Supplerende oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket:
Indtast en gyldig værdi for Kontaktoplysninger på andre skadelidte (navn, adresse, tlf., og mail)
Kontaktoplysninger på andre skadelidte (navn, adresse, tlf., og mail):
Skadestypen
Indtast en gyldig værdi for Vælg skadestypen
Vælg skadestypen:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt: 
  • Ved rørskade: Sørg derfor for at få lukket for vandet 
  • Ved skade på afløb og faldstamme: Kontakt alle, som bruger afløbet/faldstammen hurtigst muligt. Det er vigtigt, at afløbet/faldstammen ikke bruges før årsagen til skaden er stoppet. 
Kontakt bestyrelsen/ejer og brug ejendommens VVS'er hvis muligt 
Alternativt kontakt en anden VVS'er.
Sørg for opsætning af affugter og for at vand pumpes op/tørres op hurtigst muligt.
Typen af vandskade
Indtast en gyldig værdi for Vælg typen af vandskade
Vælg typen af vandskade:
Indtast en gyldig værdi for Er der opsat affugter
Er der opsat affugter:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. Kontakt derfor skadeservice/Falck eller lignende. 
F.eks: Få lukket hullet i taget/vindue midlertidigt - Så der ikke sker tyveri eller vandskade.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.
Typen af stormskade
Indtast en gyldig værdi for Hvilke bygningsdele er der sket stormskade på?
Hvilke bygningsdele er der sket stormskade på?:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. 
Kontakt derfor skadeservice/Falck/glarmester/tømrer/låsesmed eller lignende. 
F.eks: Sikre at døren kan lukkes og låses eller få vinduet lukket midlertidigt med en plade eller lignende, så der ikke sker yderligere tyveri.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.

Løsøre
Anmeld indbruddet til dit eget forsikringsselskab - Dit eget inventar og løsøre dækkes som udgangspunkt ikke af ejendommens forsikring

Typen af indbrud
Indtast en gyldig værdi for Vælg typen af indbrud
Vælg typen af indbrud:
Beskrivelse af skaden og skadesomfanget
Indtast en gyldig værdi for Beskrivelse af hændelsen - Hvordan skete skaden og hvordan er den opdaget?
Beskrivelse af hændelsen - Hvordan skete skaden og hvordan er den opdaget?:
Indtast en gyldig værdi for Beskriv, hvad der har taget skade og hvor meget det har taget skade
Beskriv, hvad der har taget skade og hvor meget det har taget skade:
Indtast en gyldig værdi for Anslået skade i kroner
Anslået skade i kroner:
Indtast en gyldig værdi for Er der indhentet tilbud på udbedring af skaden
Er der indhentet tilbud på udbedring af skaden:
Indtast en gyldig værdi for Vedhæft tilbud på udbedring
Vedhæft tilbud på udbedring:
Indtast en gyldig værdi for Er der foretaget skadesbegrænsende tiltag - affugtere, afspærring, afdækning eller lignende
Er der foretaget skadesbegrænsende tiltag - affugtere, afspærring, afdækning eller lignende:
Indtast en gyldig værdi for Hvis ja - hvilke skadesbegrænsende tiltag?
Hvis ja - hvilke skadesbegrænsende tiltag?:
Indtast en gyldig værdi for Ønskes forsikringsselskabets håndværkere/skadesservice på sagen?
Ønskes forsikringsselskabets håndværkere/skadesservice på sagen?:
Kontaktperson, såfremt det er en anden end anmelderen & Oplysninger om skadevolder, i tilfælde af at skaden er forvoldt af tredjemand (f.eks. en montør, reparatør, chauffør eller lignende)
Indtast en gyldig værdi for Navn på kontaktperson
Navn på kontaktperson:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefon
Telefon:
Indtast en gyldig værdi for Supplerende oplysninger om kontaktperson
Supplerende oplysninger om kontaktperson:
Indtast en gyldig værdi for Skadevolders navn
Skadevolders navn:
Indtast en gyldig værdi for Skadevolders e-mail
Skadevolders e-mail:
Indtast en gyldig værdi for Skadevolders telefon
Skadevolders telefon:
Politianmeldelse
Indtast en gyldig værdi for Foreligger der en politianmeldelse
Foreligger der en politianmeldelse:
Indtast en gyldig værdi for Vedhæft kvittering for anmeldelse
Vedhæft kvittering for anmeldelse:
Supplerende oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger :
Indtast en gyldig værdi for Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Indtast en gyldig værdi for Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Indtast en gyldig værdi for Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Indtast en gyldig værdi for Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Cobblestone-Forms-Skadesanmeldelse.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder