Skadesanmeldelse

Oplyst venligst så mange oplysninger som muligt fra start.
Jo flere oplysninger vi modtager fra start, jo hurtigere vil vi kunne behandle sagen.


Anmelder: (Dine oplysninger)
Enter a valid Text
Fulde navn:
Enter a valid Address
Adresse:
Enter a valid Tel
Telefon:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid Text
Anmeldelse er på vegne af:
Oplysninger om skaden (1)
Enter a valid Text
I hvilken ejendom/forening er skaden sket? :
Enter a valid Address
Hvor er skaden sket?:
Enter a valid Date
Hvornår er skaden sket?:
Enter a valid Textarea
Supplerende oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket:
Skadestypen
Enter a valid Select
Vælg skadestypen:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt: 
  • Ved rørskade: Sørg derfor for at få lukket for vandet 
  • Ved skade på afløb og faldstamme: Kontakt alle, som bruger afløbet/faldstammen hurtigst muligt. Det er vigtigt, at afløbet/faldstammen ikke bruges før årsagen til skaden er stoppet. 
Kontakt bestyrelsen/ejer og brug ejendommens VVS'er hvis muligt 
Alternativt kontakt en anden VVS'er.
Sørg for opsætning af affugter og for at vand pumpes op/tørres op hurtigst muligt.
Typen af vandskade
Enter a valid Checkbox
Vælg typen af vandskade:
Enter a valid Radio
Er der opsat affugter:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. Kontakt derfor skadeservice/Falck eller lignende. 
F.eks: Få lukket hullet i taget/vindue midlertidigt - Så der ikke sker tyveri eller vandskade.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.
Typen af stormskade
Enter a valid Checkbox
Hvilke bygningsdele er der sket stormskade på?:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. 
Kontakt derfor skadeservice/Falck/glarmester/tømrer/låsesmed eller lignende. 
F.eks: Sikre at døren kan lukkes og låses eller få vinduet lukket midlertidigt med en plade eller lignende, så der ikke sker yderligere tyveri.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.

Løsøre
Anmeld indbruddet til dit eget forsikringsselskab - Dit eget inventar og løsøre dækkes som udgangspunkt ikke af ejendommens forsikring

Typen af indbrud
Enter a valid Checkbox
Vælg typen af indbrud:
Beskrivelse af skaden og skadesomfanget
Enter a valid Textarea
Beskrivelse af hændelsen - Hvordan skete skaden?:
Enter a valid Textarea
Beskriv, hvad der har taget skade og hvor meget det har taget skade:
Enter a valid Number
Anslået skade i kroner:
Enter a valid Checkbox
Er der indhentet tilbud på udbedring af skaden:
Enter a valid File
Vedhæft tilbud på udbedring:
Kontaktperson, såfremt det er en anden end anmelderen
Enter a valid Text
Navn:
Enter a valid Email
E-mail:
Enter a valid Tel
Telefon:
Enter a valid Textarea
Supplerende oplysninger om kontaktperson:
Politianmeldelse
Enter a valid Checkbox
Foreligger der en politianmeldelse:
Enter a valid File
Vedhæft kvittering for anmeldelse:
Supplerende oplysninger
Enter a valid Textarea
Supplerende oplysninger :
Enter a valid File
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Enter a valid File
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Enter a valid File
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Enter a valid File
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Cobblestone-Forms-Skadesanmeldelse.pdf 0 fields require your attention

We are generating your signing order
This might take a few seconds