Skadesanmeldelse

Oplyst venligst så mange oplysninger som muligt fra start.
Jo flere oplysninger vi modtager fra start, jo hurtigere vil vi kunne behandle sagen.


Anmelder: (Dine oplysninger)
EnterValid Fulde navn
Fulde navn:
EnterValid Adresse
Adresse:
EnterValid Telefon
Telefon:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid Anmeldelse er på vegne af
Anmeldelse er på vegne af:
Oplysninger om skaden (1)
EnterValid I hvilken ejendom/forening er skaden sket?
I hvilken ejendom/forening er skaden sket? :
EnterValid Hvor er skaden sket?
Hvor er skaden sket?:
EnterValid Hvornår er skaden sket?
Hvornår er skaden sket?:
EnterValid Supplerende oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket
Supplerende oplysninger om hvornår og hvor skaden er sket:
Skadestypen
EnterValid Vælg skadestypen
Vælg skadestypen:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt: 
  • Ved rørskade: Sørg derfor for at få lukket for vandet 
  • Ved skade på afløb og faldstamme: Kontakt alle, som bruger afløbet/faldstammen hurtigst muligt. Det er vigtigt, at afløbet/faldstammen ikke bruges før årsagen til skaden er stoppet. 
Kontakt bestyrelsen/ejer og brug ejendommens VVS'er hvis muligt 
Alternativt kontakt en anden VVS'er.
Sørg for opsætning af affugter og for at vand pumpes op/tørres op hurtigst muligt.
Typen af vandskade
EnterValid Vælg typen af vandskade
Vælg typen af vandskade:
EnterValid Er der opsat affugter
Er der opsat affugter:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. Kontakt derfor skadeservice/Falck eller lignende. 
F.eks: Få lukket hullet i taget/vindue midlertidigt - Så der ikke sker tyveri eller vandskade.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.
Typen af stormskade
EnterValid Hvilke bygningsdele er der sket stormskade på?
Hvilke bygningsdele er der sket stormskade på?:
Skadesbegrænsning
Det er vigtigt at skadesbegrænse mest muligt. 
Kontakt derfor skadeservice/Falck/glarmester/tømrer/låsesmed eller lignende. 
F.eks: Sikre at døren kan lukkes og låses eller få vinduet lukket midlertidigt med en plade eller lignende, så der ikke sker yderligere tyveri.

Kontakt ejendommens vicevært, så han er orienteret.

Løsøre
Anmeld indbruddet til dit eget forsikringsselskab - Dit eget inventar og løsøre dækkes som udgangspunkt ikke af ejendommens forsikring

Typen af indbrud
EnterValid Vælg typen af indbrud
Vælg typen af indbrud:
Beskrivelse af skaden og skadesomfanget
EnterValid Beskrivelse af hændelsen - Hvordan skete skaden?
Beskrivelse af hændelsen - Hvordan skete skaden?:
EnterValid Beskriv, hvad der har taget skade og hvor meget det har taget skade
Beskriv, hvad der har taget skade og hvor meget det har taget skade:
EnterValid Anslået skade i kroner
Anslået skade i kroner:
EnterValid Er der indhentet tilbud på udbedring af skaden
Er der indhentet tilbud på udbedring af skaden:
EnterValid Vedhæft tilbud på udbedring
Vedhæft tilbud på udbedring:
EnterValid Er der foretaget skadesbegrænsende tiltag - affugtere, afspærring, afdækning eller lignende
Er der foretaget skadesbegrænsende tiltag - affugtere, afspærring, afdækning eller lignende:
EnterValid Hvis ja - hvilke skadesbegrænsende tiltag?
Hvis ja - hvilke skadesbegrænsende tiltag?:
EnterValid Ønskes forsikringsselskabets håndværkere/skadesservice på sagen?
Ønskes forsikringsselskabets håndværkere/skadesservice på sagen?:
Kontaktperson, såfremt det er en anden end anmelderen & Oplysninger om skadevolder, i tilfælde af at skaden er forvoldt af tredjemand (f.eks. en montør, reparatør, chauffør eller lignende)
EnterValid Navn på kontaktperson
Navn på kontaktperson:
EnterValid E-mail
E-mail:
EnterValid Telefon
Telefon:
EnterValid Supplerende oplysninger om kontaktperson
Supplerende oplysninger om kontaktperson:
EnterValid Skadevolders navn
Skadevolders navn:
EnterValid Skadevolders e-mail
Skadevolders e-mail:
EnterValid Skadevolders telefon
Skadevolders telefon:
Politianmeldelse
EnterValid Foreligger der en politianmeldelse
Foreligger der en politianmeldelse:
EnterValid Vedhæft kvittering for anmeldelse
Vedhæft kvittering for anmeldelse:
Supplerende oplysninger
EnterValid Supplerende oplysninger
Supplerende oplysninger :
EnterValid Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
EnterValid Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
EnterValid Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
EnterValid Upload supplerende oplysninger/billeder
Upload supplerende oplysninger/billeder:
Cobblestone-Forms-Skadesanmeldelse.pdf 0 InValidFields

Generating
Wait