forening

Når I som forening skal oprettes i sparekassen, er der en række dokumenter og papirer, der skal være på plads, ligesom dokumentation for foreningens CVR-nr. skal indleveres. For at blive oprettet som foreningskunde er det en betingelse, at den krævede dokumentation indleveres digitalt via denne formular.

Oplysninger om foreningen
Indtast en gyldig værdi for Foreningens navn
Foreningens navn:
Indtast en gyldig værdi for Kontaktperson
Kontaktperson:
Indtast en gyldig værdi for Foreningens formål
Foreningens formål:
Indtast en gyldig værdi for Foreningens CVR-nummer
Foreningens CVR-nummer:
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail:
Indtast en gyldig værdi for Telefonnummer
Telefonnummer:
Indtast en gyldig værdi for Privatkunde i Broager Sparekasse i forvejen?
Privatkunde i Broager Sparekasse i forvejen?:
Indtast en gyldig værdi for Hvis nej til forrige spørgsmål: hvor er du privatkunde i dag?
Hvis nej til forrige spørgsmål: hvor er du privatkunde i dag?:
Indtast en gyldig værdi for Har foreningen tidligere haft foreningskonto i et andet pengeinstitut?
Har foreningen tidligere haft foreningskonto i et andet pengeinstitut?:
Indtast en gyldig værdi for Hvis ja til forrige spørgsmål: hvad er årsagen til, at I flytter pengeinstitut?
Hvis ja til forrige spørgsmål: hvad er årsagen til, at I flytter pengeinstitut?:
Indtast en gyldig værdi for Hvorfor vil foreningen have konti i netop Broager Sparekasse og hvilken relation har I til sparekassen ?
Hvorfor vil foreningen have konti i netop Broager Sparekasse og hvilken relation har I til sparekassen ?:
Indtast en gyldig værdi for Eventuel kommentar
Eventuel kommentar:

For at kunne oprette eller ændre en foreningskonto skal vi bruge følgende oplysninger:

Nødvendige dokumenter
Indtast en gyldig værdi for Foreningens vedtægter
Foreningens vedtægter:
Indtast en gyldig værdi for Seneste referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (inkl. oversigt over bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse)
Seneste referat fra konstituerende bestyrelsesmøde (inkl. oversigt over bestyrelsesmedlemmer med navn og adresse):

Broager Sparekasse skal i lighed med alle andre danske pengeinstitutter følge loven om antihvidvask. Derfor skal sparekassen kende til foreningens forventede forretningsomfang, inden vi kan oprette foreningen som kunde.

Foreningen bedes derfor udfylde nedenstående skema ud fra, hvilke forventede ind- og udbetalinger samt forventede udenlandske ind- og udbetalinger, der måtte komme i løbet af et normalt år.

Forretningsomfang
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange penge forventer foreningen, at der bliver indsat på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater)
Hvor mange penge forventer foreningen, at der bliver indsat på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater):
Indtast en gyldig værdi for Hvad er det største kontante beløb (pr. transaktion), foreningen forventer, at der indbetales? (f.eks. indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks, kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater)
Hvad er det største kontante beløb (pr. transaktion), foreningen forventer, at der indbetales? (f.eks. indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks, kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater):
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange indbetalinger forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks, kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater)
Hvor mange indbetalinger forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. indbetalt i kassen, via pengeautomat, via døgnboks, kontingenter, fakturaindbetalinger, omsætning, sponsorater):
Indtast en gyldig værdi for Hvad er størrelsen (det maksimale beløb pr. dag i kr.) på de kontante indbetalinger, foreningen forventer på kontoen i løbet af året?
Hvad er størrelsen (det maksimale beløb pr. dag i kr.) på de kontante indbetalinger, foreningen forventer på kontoen i løbet af året?:
Indtast en gyldig værdi for Hvad er det samlede beløb foreningen foreventer at overføre til udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året? (f.eks. via køb i udenlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer)
Hvad er det samlede beløb foreningen foreventer at overføre til udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året? (f.eks. via køb i udenlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer):
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange overførsler til udlandet forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. køb i udenlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer)
Hvor mange overførsler til udlandet forventer foreningen, at der vil blive foretaget på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. køb i udenlandske butikker via nettet, udenlandske deltagergebyrer):
Indtast en gyldig værdi for Hvad er det samlede beløb, foreningen forventer at modtage fra udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året? (f.eks. salg af ydelser/varer til udlandet)
Hvad er det samlede beløb, foreningen forventer at modtage fra udlandet (omregnet i kroner) i løbet af året? (f.eks. salg af ydelser/varer til udlandet):
Indtast en gyldig værdi for Hvor mange overførsler fra udlandet forventer foreningen, at der vil blive indsat på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. via salg af varer/ydelser til udlandet)
Hvor mange overførsler fra udlandet forventer foreningen, at der vil blive indsat på foreningens konti i løbet af året? (f.eks. via salg af varer/ydelser til udlandet):
Indtast en gyldig værdi for Hvis foreningen forventer overførsler til og fra udlandet, hvilke specifikke lande forventer foreningen overførsler til eller fra?
Hvis foreningen forventer overførsler til og fra udlandet, hvilke specifikke lande forventer foreningen overførsler til eller fra?:
Broager-Sparekasse-forening.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder